Maliyet

Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme, mutabakat vb. iş ve materyallerden kaynaklanan maliyetleri azaltır. Ortalama bir fatura maliyetini 6 TL 'den 26 kuruşa kadar düşürebilirsiniz.

Zaman

E-Fatura sistemi sayesinde faturalarınızı çok daha hızlı hazırlayabilir zamandan kazanmış tasarruf ve bu kazanılan zaman ile personel verimliliğinin artmasını sağlarsınız.

Tahsilat

E-Fatura sayesinde müşteriniz, faturalarınıza anında erişir. Tahsilat işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Nakit akışınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Çevre Dostu

E-Fatura, kağıt tüketimini azaltan çevre dostu bir faturalandırma sistemidir. E-Fatura ile sadece işletmenize değil, dünyaya da fayda sağlamış olursunuz.

Entegre

E-Faturalarınızı muhsabe programlarına entegre edilebir yapıdadırlar. TulTrack Online Ön Muhasebe Programında entegrasyon ücretsizdir.

Fatura Saklama

E-Faturalarınız sistemde elektronik ve güvenli şekilde saklanır. Eksi usülde saklanan dosyalar arasında kaybolmazsınız.