Değişim zordur. Kurumsal değişim zor da olsa kaçınılmazdır. Özellikle dijitalleşmenin tüm taşları yerinden oynattığı bir zamanda değişmemek, oyunun dışında kalmak anlamına geliyor. Peki kurumsal ve dijital değişimin başarıya ulaşması için neler yapmalıyız?

Başarılı değişim öykülerinde en temel özellik, liderin bu değişimin arkasına koyduğu iradedir. Liderin arkasında durmadığı ve aktif şekilde sürdüremediği değişim programları ivmesini kaybediyor ve hedeflerine ulaşamıyor. Yani malesef kurumsal değişim tabandan tavana doğru değil, tavandan aşağıya doğru başlayabiliyor. En tepedeki lidere raporlayan yönetim takımının değişime inandırılması gerekiyor. Burada iş yine lidere düşüyor. Ortaya konulan vizyon, stratejik gereklilik ve değişim öyküsünün en iyi anlatılması kritik başarı faktörlerini oluşturuyor. Bunun arkasından hedefleri, kapsamı ve  uygulama yapısını içeren bir  program oluşturmak gerekiyor. Programı doğru oluşturmak kadar, değişim liderliği yapacak kişiyi doğru belirlemek de büyük önem taşıyor.

Her ne kadar değişim tepeden başlasa da organizasyonun geri kalanını da değişime inandırmak hem  akıllarını hem de kalplerini kazanmak önemlidir. Bu nokta da bir değişim gönüllüleri ekibi kurarak, değişimi organizasyonun içine taşımak gerekiyor. Bu gönüllüler hem değişimi yayıyor hem de ana program ekibine ve yönetime çok değerli geri bildirimleri ve yeni fikirleri taşıyor. İçeriği, kapsamı ve hedefleri ne olursa olsun bir numaralı kritik başarı faktörü iletişim planlaması oluyor. Doğru iletişim kanallarını kurmak, basit ve anlaşılır mesajlar vermek, empati kurabilmek ve her türlü geri bildirime açık olmak gerekiyor.